İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha sık görülüyor

Yapılan araştırmalar, yoğun düzeyde iş stresi yaşayanlarda ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü oraya koyuyor… Günlük yaşamın oluşturduğu kaygı ve stres, iş ve özel yaşam arasındaki dengesizlikler ve çocuk bakımı derken kendini tükenmiş hissedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Stresin, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, bu yüzden stresin birçok farklı fiziksel ve ruhsal belirti gösterebileceğine de dikkat çekti. Ayrıca çalışma ortamındaki stresin yapılan işin kalitesini de düşürdüğünü aktaran Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapılan araştırmalar yoğun düzeyde iş stresi yaşayan kişilerde ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü göstermektedir. İş stresinin neden olduğu önemli sorunların başında tükenmişlik gelmekte. İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha sık görülüyor #1
Tükenmişlik, bireylerde yoğun iş stresi sonucu ortaya çıkan, duygusal ve davranışsal alanda yaşanan problemlerdir. Tükenmişlik yaşayan bireylerde işe gitmede isteksizlik, halsizlik, enerjinin azalması gibi duygusal, işe geç kalma, işe gitmeme, yapılan işi önemsememe, çalışma arkadaşları ve/veya hizmet verilen kişilere karşı olumsuz tutum sergileme gibi davranışsal sorunlar gözlenmektedir.” Çalışma ortamındaki işin kendisinden, iş veren veya kurumdan kaynaklanan birçok faktörden dolayı çalışanların stres seviyesinin etkilendiğini de söyleyen Gürbüz, “Yoğun strese maruz kalmak hata yapma ve kaza riskini artırıyor. Çalışanlarda işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılışlarda artma ve yapılan işin kalitesinde azalmaya neden oluyor. İş stresine bağlı yaşanan sorunların ise kurumlarda mali açıdan büyük kayıplar meydana gelmesine yol açabileceği de tespit edilmiştir.” diye konuştu. Her bir kurumun, kendi içindeki düzen ve işleyişin çalışanlar üzerindeki etkilerini araştırması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, bu doğrultuda belirli aralıklarla çalışanların stres kaynaklarının ve stres düzeylerinin analiz edilerek iyileştirilmelerin yapılması gerektiğini belirterek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kurum içinde kişiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve çalışanların stresle etkili şekilde başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi adına, kurum çalışanlarına yönelik etkili stres yönetimi, iletişim ve öfke yönetimi gibi alanlarda psikoeğitimler düzenlenmesi de ayrıca iş stresinin yenme konusunda oldukça önemli.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.