Antik Mısır’ın Ataerkil Geleneklerinin Dışında Kalan Mısır’ın En Güçlü 10 Kadın Hükümdarı

Antik Mısır tarihinin en güçlü 10 kadın hükümdarını sizin için bir listede topladık. Ataerkil düzenin dışına çıkmayı başarmış bu başarılı kadınlar kimdi? Hemen inceleyelim.

Kaynak: https://www.thoughtco.com/profile-of-…

1. Ptolemaios hanedanlığı döneminde Kleopatra adlı birkaç kadın yönetici olarak görev yaptı. VII. Kleopatra bunlardan en ünlüsüydü

Ptolemiler, Büyük İskender’in ordusundaki bir Makedon generalin torunlarıydı. Kelopatra ise Mısır tarihinin en çok bilinen firavunlarından birisiydi Zekası ile krallıkları, Jül Sezar ve Marc Anthony’i elinde oynatan kraliçe, aynı zamanda güzelliği ile de dünyaca tanınıyordu.

2. Bu hanedanlığa ait bir diğer Kelopatra ise I. Kleopatra idi.

I. Kleopatra, Mısırlı V. Ptolemy Epiphanes’in eşiydi. Babası Yunan Selevkos kralı olan III. Büyük Antiochus idi. Kocasının ölümünün ardından oğlunun genç yaşta tahta çıkması ile I. Cleopatra , Mısır’ın hükümdarı olmuş oldu. Kendi imgesi bulunan bir sikke de yaptıran I. Kleopatra’nın ismi oğlundan daha çok biliniyordu.

3. Tausret, II. Seti’nin eşiydi.

Kocasının ölümünün ardından oğlu Siptah ile beraber tahta çıktı. Engelli olduğu düşünülen Siptah’ın 16 yaşında ölmesinin ardından Tausret yaklaşık 2 ila 4 yıl arası tahtı kendi başına yönetmişti. Tausret öldükten sonra Mısır büyük bir politik kaosun içine düştü ve Tausret’in ismi ve imgeleri lahitinden silinmişti.

4. Yüzü üzerinde en çok çalışılan Mısırlı hükümdar Nefertiti idi.

Kocası Amenhotep IV’in ölümü ardından Mısır’ın yönetimini ele alan Nefertiti hakkında bilinen çok bir şey yok. İsmi ‘güzel bir kadın geldi’ anlamına gelmek ile beraber hükümü süresince Mısır, sanat konusunda oldukça ilerlemişti. Hüküme geçtikten sadece birkaç yıl sonra ortadan kaybolan Nefertiti’ye ne olduğu hala bilinmiyor.

5. II. Thutmose’un dul kalan eşi Hatshepsut, önce genç üvey oğlu üzerinden ardındansa firavun olarak hüküm sürdü.

Kadın bir firavun olduğu için saygı duymak için sahte sakal kullanır ve erkeksi kıyafetler giyerdi. Mısır tarihinden aniden kaybolan Hatshepsut’un üvey oğlu tarafından öldürüldüğü ve kayıtların yok edildiği tahmin ediliyor.

6. Ashotep, krallığı bir arada tutan büyük bir güçtü.

Ashotep’in Mısır’ın 18. Hanedanının ve Yeni Krallığın kurucusu I. Ahmose’un annesi olduğu düşünülmektedir. I. Ahmose’nin kayıtlarına göre Ashotep, kendisi çocukken ülkeyi bir arada tutmuş ve yönetmiştir.

7. Sobeknefru birçok isme sahipti. Bunlardan bazıları Neferusobek, Nefrusobek, Sebek-Nefru-Meryetre idi.

Sobeknefru, III. Amenemhet’in kızı ve IV. Amenemhet’in üvey kız kardeşiydi Kendisi hakkında çok şey bilinmese de o dönem firavunları tarafından kullanılan objeleri kullandığı bir heykeli ve bazı belgelerde erkek ismi ile anılması onun bir hükümdar olarak yönetime katıldığını gösteriyor.

8. Khentkaus, Beşinci Hanedandan Sahure ve Neferirke olmak üzere iki Mısırlı firavununun annesiydi

Kendisi hakkında çok şey bilinmese de oğulları genç iken Mısır’ın yönetimini üstlendiğine dair birkaç kanıt bulunmaktadır.

9. Eski Mısır kayıtlarına göre Nimaethapi, Djoser’in annesiydi

Djoser, en çok Sakara’daki basamak piramidinin yapımcısı olarak bilinir. Nimaethap hakkında çok şey bilinmese de Djoser bir çocuk iken Mısır’ı yönettiğine dair birkaç kayıt bulunmaktadır.

10. Meryt-Neith (Merytneith veya Merneith) firavun Djet’in eşiydi

Lahit’i diğer İlk Hanedan firavunlarının mezarları ile beraber gömülmüşdü. Diğer firavunların öbür dünyaya yolculuğu için bırakılan eşyalardan bazıları da lahitinde bulunuyordu ve ismi bu firavunlar ile aynı listede bulunuyordu. Bazı belgeler kendisinin bir firavun olduğunu savunurken bazıları ise bir firavunun annesi olduğunu yazıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir